¡¡

Yancheng Xinyuan Shipping Supply Co., LTD

  Yancheng city, jiangsu province dafeng port customs house to the third floor

  Zip code£º224100

  TEL£º+86-0515-83555449
          
  FAX£º+86-0515-83556288

  Contacts£ºyin yuan 13327996921£¬13222388458


   E-MAIL£º
dfgsupco@126.com£¨Ordersmailbox£©

                    13770035567@163.com
                      13222388458@126.com

   http://www.dfgsupco.com

¡¡

 

   © 2012 Yancheng Xinyuan Shipping Supply Co., LTD
   All rights reserved.

¡¡